Fondacija Budva


Glavni cilj ovog projekta bio je da istkane negativan stav mladih ljudi prema divljoj gradnji, neplaniranom urbanizmu i neodgovornom ponašanju ljudi prema prirodi i njenim resursima.
Moja ideja je bila da to predstavim putem kolor šeme – zelena boja naspram crno-bele, ali i kao domino efekat koji se javlja kao rezultat konflikta između čoveka i prirode.
Dimenzije zida su 10.7m x 6.6m. Crtanje (bez priprema) trajalo je 20 sati.
Ovaj mural pripada seriji: SVE JE TO JEDAN VELIKI PLACEBO.