Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja i imate ih u vidu prilikom porudžbine. Na taj način se štite prava svih učesnika od eventualnih zloupotreba u procesu kupoprodaje.

 1. Kupovinu robe mogu izvršiti samo lica starija od 18 godina na teritoriji Republike Srbije.
 2. Kupac je dužan da pri kreiranju naloga navede tačne podatke. Shop piros.rs zadržava pravo da izvrši proveru validnosti navedenih podataka.
 3. Shop piros.rs se obavezuje da će sve lične podatke korisnika i kupaca čuvati u strogoj tajnosti i da ih ni na koji način neće zloupotrebiti (više o Politici privatnosti OVDE).
 4. Sva prezentovana roba ne mora biti dostupna u svakom trenutku. Ukoliko neki artikal trenutno nije dostupan, a ponuđen je u prodavnici, shop piros.rs će o tome obavestiti kupca telefonom ili putem email-a.
 5. Kupac je dužan da naručenu robu primi lično ili da ovlasti drugu osobu da je primi u njegovo ime, što ovlašćeni primalac potvrđuje svojim podacima prilikom preuzimanja robe.
 6. Shop piros.rs se obavezuje da poručene proizvode isporuči ispravne.
 7. Prilikom preuzimanja robe kupac treba da proveri da li sadržaj pošiljke odgovara narudžbini i da eventualno nije došlo do oštećenja tokom dostave. Reklamacija te vrste mora se odmah uložiti donosiocu (kuriru) na licu mesta!
 8. Klijent ima pravo da odbije naručenu robu u jednom od sledećih uslova:
  – isporučena roba ne odgovara narudžbini klijenta, što je utvrđeno prilikom isporuke;
  – pogrešno obračunate cene;
  – neslaganje između naručene i isporučene robe, što se nije moglo proveriti u vreme isporuke.

U ovim slučajevima kupac ima pravo na zamenu artikla u periodu najkasnije do 7 radnih dana.
Obaveza potrošača je da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.
Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni i neoštećeni.

 1. Odbijanje primanja robe, osim u slučajevima opisanim u tački 8, smatra se neosnovanim. U tom slučaju kupac je dužan da nadoknadi prodavnici piros.rs sve troškove nastale kao rezultat odbijanja.
 2. Izuzev gore navedenih obaveza, piros.rs ne može biti odgovoran za direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu.

 

Shop piros.rs može revidirati Uslove korišćenja bilo kada ažuriranjem ove stranice i neće biti odgovoran za moguće posledice proizišle iz takvih promena. Eventualne promene stupiće na snagu objavljivanjem na ovoj stranici, kao i slanjem email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite web stranicu!